Compliance

Compliance

Abido wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw, dlatego oferujemy wsparcie we wprowadzeniu organizacji pracy zgodnej z podejściem Compliance. Pomagamy zbudować w firmie strukturę i wdrożyć środki, które zminimalizują ryzyko wystąpienia nieprawidłowości wynikających z łamania regulacji prawnych lub ogólnych zasad. Mogą to być również normy dobrowolnie przyjęte w przedsiębiorstwie lub nawet ogólnoprzyjęte standardy etyczno-moralne danego środowiska. Do tego typu nieprawidłowości mogą doprowadzić działania osób zatrudnionych lub zaangażowanych w działalność. Oferta wdrażania systemu pracy zgodnego z podejściem Compliance obejmuje przeprowadzenie audytu i na jego podstawie sporządzenie następujących dokumentów:

  • polityki compliance,
  • procedury przeciwdziałania nadużyciom,
  • procedury zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości,
  • procedury weryfikacji kontrahentów,
  • zestaw instrukcji postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej.

 

Czym jest Compliance?

Compliance pomaga wprowadzić szeroko pojętą spójność w komunikacji i działaniu. Jest to część systemu kontroli wewnętrznej. Pomaga on wykryć braki zgodności w całej firmie, a następnie wdrożyć mechanizmy, które będą zapobiegać wydarzeniu się kolejnych nieprawidłowości. Określa też funkcjonowanie narzędzi kontrolujących obszary, w których pojawiają się niezgodności. Compliance polega również na zarządzaniu i analizowaniu ryzyka, a dzięki wdrożonym procedurom łatwo jest je również zminimalizować. Specjaliści z Abido chętnie dowiedzą się, w jakich obszarach Państwa przedsiębiorstwa wdrożyć ten system i pomogą usunąć nieprawidłowości.