Ochrona informacji niejawnych

Ochrona informacji niejawnych

W Abido udzielamy wsparcia w ochronie informacji niejawnych. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia, aby móc świadczyć takie usługi. Spełniamy wymogi do wykonywania funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji (zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych). Nasz zespół posiada aktualne przeszkolenia przez ABW oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego. Dzięki temu mogą nam powierzyć Państwo opiekę nad informacjami niejawnymi. Praca nad ich ochroną wymaga szczególnych środków ostrożności, a planowanie ich zabezpieczenia uwzględnia dodatkowe czynności. Każdorazowo dokładnie analizujemy możliwości i potencjalne ryzyka, które mogą wystąpić w obszarze działań naszego klienta. Gwarantujemy Państwu, że dzięki naszej wiedzy i umiejętnościom opracujemy odpowiedni system. Zespół Abido chętnie zapozna się z obszarami, w których ochrona informacji niejawnych może zostać usprawniona i udzieli wsparcia we wdrożeniu nowych rozwiązań.

 

Czym są informacje niejawne?

Informacjami niejawnymi nazywane są te, do których dostęp należy chronić w szczególny sposób. Dostęp do nich jest możliwy tylko w przypadku spełnienia ścisłych wymagań zawartych w przepisach prawa. Są one chronione, ponieważ udostępnienie ich mogłoby się wiązać ze spowodowaniem szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej. Zależnie od powagi konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z wyjawienia informacji niejawnej nadawana, jest odpowiednia klauzula tajności. Otrzymanie uprawnień zezwalających na dostęp do tego rodzaju danych udzielają odpowiednie organy władzy.