Czy wdrożenie RODO jest jednorazowym działaniem?

Czy wdrożenie RODO jest jednorazowym działaniem?

Kwestia wyjaśnienia, czy wdrożenie RODO to jednorazowym działaniem jest bardzo ważna. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia reformacji w firmie lub instytucji trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że żyjemy w czasach, kiedy każdego tygodnia zmieniają się regulacje prawne dotyczące różnych dziedzin życia. Ta sama zasada dotyka również rozporządzeń związanych z RODO. Jak wszystkie przepisy, są one wciąż ulepszane i nowelizowane. Oznacza to, że nie istnieje możliwość jednorazowego wdrożenia polityki i regulaminów dotyczących przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Prawo jest wzbogacane o nowe zapiski, które zabezpieczają nas przed pojawiającymi się zagrożeniami. Oznacza to, że regularnie trzeba dostosowywać dokumentację dotyczącą RODO we własnych przedsiębiorstwach lub organizacjach. Służy to ochronie nam wszystkim. Dodatkowo przepisy RODO nakładają na przedsiębiorców obowiązek stałego monitorowania wszystkich procesów przetwarzania informacji na bieżąco.

 

Czy konieczna jest stała współpraca ze specjalistami RODO?

Istnieją rozwiązania, które pozwalają na radzenie sobie z ciągłymi zmianami w przepisach. Dzięki nim podejmowanie stałej współpracy z firmami outsourcinogwymi nie jest koniecznie. Dobrą praktyką jest zaangażowanie osoby z zespołu, która będzie odpowiedzialna za wszelkie działania związane z ochroną danych osobowych. W tym celu warto zdecydować się na odpowiednie przeszkolenie jej i wyznaczenie roli Inspektora Ochrony Danych. Taka osoba powinna regularnie uzupełniać zdobytą wiedzę, aby na bieżąco mogła dbać o odpowiednią ochronę. Za organizację takich szkoleń odpowiedzialny jest Administrator Danych.