Konsekwencje braku wdrożenia RODO

Konsekwencje braku wdrożenia RODO

Obecnie niestety wciąż wiele podmiotów, nie przestrzega we właściwy sposób przepisów dotyczących RODO, nie zdając sobie sprawy z bardzo poważnych konsekwencji, jakie za to grożą. To bardzo ważne, aby rozumieć dlaczego sankcje związane z zaniechaniem dopełnienia obowiązków są tak surowe. Niewłaściwe zarządzanie danymi osobowymi może prowadzić do dużych szkód, dlatego kary są wprost proporcjonalne. Ustawodawca przewiduje nie tylko grzywny, ale też nakaz podejmowania działań mających na celu uporządkowanie sposobu przetwarzania danych. W ostateczności może to doprowadzić do czasowego lub całkowitego ograniczenia możliwości zarządzania informacjami osobowymi. Taki nakaz może być dużym ciosem dla działalności firmy lub organizacji.

 

Jakie kary grożą za brak wdrożenia RODO?

Pełna lista sankcji, jakie mogą spotkać na przykład przedsiębiorcę, który nie wdrożył RODO, jest bardzo długa. Pośród konsekwencji, z jakimi należy się liczyć, możemy wymienić:

  • Za naruszenie obowiązków wynikających z rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych grozi kara finansowa w wysokości do 20 000 000 EUR lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa za poprzedni rok obrotowy. Taka kara może wynikać z zaniechania przestrzegania przepisów RODO lub celowego ujawniania danych osobowych.
  • Niezależnie od zasądzonej kary pieniężnej osoba, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia rozporządzenia z zakresu RODO, ma prawo uzyskać odszkodowanie od administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
  • Poza karami finansowymi każdy podmiot winny naruszenia rozporządzenia musi liczyć się z koniecznością podjęcia środków naprawczych za niewłaściwe zarządzanie danymi osobowymi. Mogą one obejmować uporządkowanie sposobu przechowywania i przetwarzania informacji. W innych przypadkach należy liczyć się z czasowym ograniczeniem lub całkowitym zakazem zarządzania danymi osobowymi
  • Dodatkowo każda firma lub organizacja, która nie przestrzega przepisów dotyczących RODO, naraża się na utratę dobrego imienia. Może to być spowodowane weryfikacją ze strony potencjalnych klientów lub osób zainteresowanych działalnością podmiotu. Niejednokrotnie utrata zaufania może oznaczać ogromne straty np. finansowe.