Bieżące wsparcie RODO

Bieżące wsparcie RODO

Firma Abido przygotowała dla Państwa ofertę bieżącego wsparcia RODO. Nasz zespół specjalistów jest przygotowany do tego, aby udzielać pomocy klientom w codziennym funkcjonowaniu firmy lub instytucji.

W zależności od potrzeb i wyboru oferujemy dwie formy współpracy w zakresie bieżącego wsparcia RODO:

 

1.Świadczenie stałych usług związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych, wraz z obsługą Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

2. Świadczenie stałych usług w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych bez obsługi IOD. Oferujemy możliwość konsultacji telefonicznych i e-mailowych obejmujące doradztwo m.in. w zakresie dokumentacji dotyczącej RODO. Abido wspiera poprzez:

  • pomoc przy sporządzaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych niezbędnych przy prowadzeniu przez Państwa bieżącej działalności (m.in. klauzul informacyjnych, oświadczeń obejmujących zgody na przetwarzanie danych osobowych, innych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych),
  • analiza i weryfikacja dokumentów, przygotowywanie opinii,
  • pomoc w bieżących problemach i udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące ochrony danych osobowych,
  • pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania, wnioski i skargi kierowane do Państwa przez osoby, których dane dotyczą oraz pomoc w realizacji żądań zgłaszanych przez te podmioty,
  • monitorowanie zmian w regulacjach prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące bieżącego wsparcia z zakresu RODO, skontaktujcie się z nami. Zespół Abido z chęcią wyjaśni wszelkie zagadnienia dotyczące tej usługi.